صفحه اصلی » پرسش متداول » نرم افزاری » انتخاب مشترک برای صدور فاکتور
انتخاب مشترک برای صدور فاکتور
انتخاب مشترک برای صدور فاکتور زمان انتشار: دوشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۰ ۱۳:۵۳

اگر به صورت عادی روی قسمت بیرون بر کلیک کنید فقط بیرون بر پیش فرض انتخاب می شود برای انتخاب مشترکین 2 راه وجود دارد

1 - گرفتن کلید ctrl  کیبورد و کلیک بر روی قسمت  بیرون بر

2 - در قسمت تنظیمات سیستم در tab تنظیمات فاکتور قسمت انتخاب اولیه مشترک پیش فرض را از حالت انتخاب خارج کنید و سپس تایید کنید

دانلود نسخه نمایشی محصولات پژواک
درخواست اخذ نمایندگی محصولات نرم افزاری پژواک